Lärandeobjektet skillnaden på siffror och tal

Vi valde att börja med lärandeobjektet ” skillnaden på siffror och tal?” Hur mycket förstår en åk 1 av detta lärandeobjekt? Vi ville gärna veta det och bad dem därför ta ställning till följande:

63

 

 

De fick skriva sitt svar på en lapp en s.k. entry-ticket.  Ca 10 elever per klass trodde att talet 3 var störst.

Sen började diskussionerna i par och vidare i den stora gruppen. Vi försöker så ofta som möjligt använda arbetssättet EPA – tänka ensam, i par och alla tillsammans, för att vi ska ge eleverna möjlighet att diskutera och använda begreppen.  Vi vill också få möjlighet  att lyssna på deras uppfattningar och eventuella missuppfattningar.

Gissa om det blev många tankar och funderingar kring detta. Det handlade mest om storleken på siffran och innehållet i talet. Eleverna visade en missuppfattning, att ensiffriga tal är siffror och att de riktiga talen började vid 10. Vi nämner sällan de ensiffriga talen vid namn märkte vi.

Som exit ticket fick de en likadan uppgift.

74

 

 

Ungefär fyra elever per klass visade fortfarande en osäkerhet om skillnaden på tal och siffror.

Analys av lektionen med hjälp av Variationsteorin

I ämnesdidaktiskt kollegium ingår att analysera lektionen och se vad eleverna gavs möjlighet att urskilja. Vi använder oss av Variationsteorin som väldigt kortfattat kan beskrivas som att man inte kan urskilja något t.ex. färg utan att det finns flera färger. Om allt är rött så ser vi inte det röda.

Om alla siffror är lika stora så är det ingen skillnad på sifferstorlek och om alla tal skrivs med lika stora siffror så…? Nu behövde vi fundera ett varv till. Vad var det som varierade i den här uppgiften som vi gav eleverna? Vi varierade flera saker samtidigt. Både att skilja på storleken på talen 7 och 4 och på storleken på siffrorna 7 och 4. Usch vilken röra!

Enligt variationsteorin bör vi helst hålla allting konstant förutom det som ska urskiljas av eleverna. Vi borde ha hållit talet konstant och varierat storleken på siffran eller haft siffran konstant och varierat storleken. Så här:

44

 

 

 

 

Även om vi gör fel så får vi reda på en massa saker som eleverna har urskilt. Det var många som började tänka på om de menade siffra eller tal när de pratade. Även vi vuxna!

Vi hade fler lärandeobjekt som vi arbetade med

  • Skillnaden på siffror och tal och hur använder man dem?
  • Vad betyder tal och vad är stora och små tal?
  • Vad är höga och låga tal?
  • Hur skriver man olika tal?
  • Ensiffriga tal och tvåsiffriga tal
  • Hundrarutan
  • Talet före och talet efter
  • Större än och mindre än tecknet > <
  • Talundersökning
  • Talens plats på tallinjen

Vi har planerat alla de lektionerna tillsammans och analyserat dem efteråt. Vi har noggrant bokfört vilka elever som klarat av ”exit-ticket” och vilka som behöver mer undervisning. Speciallärare och klasslärare arbetar med samma lärandeobjekt och det underlättar för fortsatt undervisning med de elever som ännu inte förstått. Specialläraren tar ansvar för att analysera de kritiska aspekterna en gång till och försöka skapa nya exempel som eleverna får ta ställning till och resonera om.

Vi och våra kollegor uppskattar verkligen att vi använder  vår tid till att prata om HUR VI UNDERVISAR!