Val av lärandeobjekt

 

 

Vi bestämde oss för att jobba med uppdelning av tal. Vilka missuppfattningar kan eleverna tänkas ha om hur man delar upp tal? Eleverna tror kanske att man måste dela talet i två lika delar och glömmer bort att man kan dela talen i fler än två delar. Vi borde nog undervisa om hur man delar upp tal i lika stora delar och i olika stora delar.  Vi behövde skapa våra förtest årskurvis för att hitta fler missuppfattningar. Så här gjorde vi i åk 1.

Uppfattning om talen 5,  7,  9. Eleverna fick titta en kort stund på prickar som vi målat på ett papper. Hur uppfattar de antalet och kan de se hur många det är utan att räkna dem en och en? Eleverna förklarade för oss och vi noterade deras svar enligt tre bedömningskriterier. Här är exempel på svar om talet 5.

1) Ser direkt antalet 5, för de kan se  3+2 prickar   2) Ser direkt 3 prickar och räknar sen 4,5          3) Räknar prickarna en och en och de räknar rätt/fel

Denna del av förtestet gav oss svar på vilken nivå av taluppfattning och tidigare matematikerfarenheter eleverna hade. Det hjälpte oss inte att hitta fler missuppfattningar.

Dela upp talet 7.   Med konkret material fick de prova att dela upp talet 7 på olika sätt. Här fick vi reda på två kritiska aspekter utifrån elevernas missuppfattningar dels att de är osäkra på  skillnaden mellan  tal och siffror och dels att  ”dela” alltid betyder ”dela lika”.

– Sjuan går inte att dela för då måste man riva sönder den.             – Sju går inte att dela för den är udda.

 

Vi förstod att tal är något abstrakt och att vi behövde börja med en annan del av lärandemålet innan vi började med uppdelning av tal. Så här blev vår innehållsplan för lärandeobjektet ”naturliga tal och deras egenskaper”:

Vad är tal, stora och små tal, höga och låga tal? Hur skriver man tal? Skillnaden på siffror och tal. Ensiffriga tal och tvåsiffriga tal. Talet före och talet efter, större än och mindre än tecknen och talens plats på tallinjen.

Vi planerade en lektion om skillnaden mellan siffror och tal. Den var mycket spännande att genomföra. Berättar vidare nästa gång!

Glad påsk önskar Åsa S