Att utveckla undervisningen – hur då?

Under våra år som grundskollärare har vi sökt och försökt utveckla modeller för att studera vilket lärande som sker utifrån vår undervisning. Genom Lgr 11 kom fokus att handla om att utveckla elevers förmågor. Vi läser om The big five, Bedömning för lärande och Learning studies. Men hur får vi en undervisning som fokuserar på och utgår från elevers lärande? Hur får vi syn på elevernas lärande och hur formar vi undervisningen utifrån det vi då får reda på? Vilka teoretiska modeller har vi att luta oss mot och hur förstår vi dessa?

Att arbeta i ett  Ämnesdidaktiskt kollegium innebär att vi tillsammans i kollegiet utforskar, utvärderar och utvecklar undervisningen utifrån elevers lärande. Vi utgår från Lärandemål som är valda utifrån kursplanerna i Lgr11. Man kan se Ämnesdidaktiskt kollegium som en utveckling av Learning study, då vi har en teoretisk förankring i Variationsteorin.  Skillnaden mellan att arbeta med Learning study och att arbeta i Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) är att Learning study är ett projekt med en tydlig start och slutpunkt medan ÄDK är en ständigt pågående process med en tydlig arbetsgång. Den är ett arbetsredskap för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen kollegialt.  Ämnesdidaktiskt kollegium kan också ses som en variant på det som i Kina kallas Teachers’ Research Group.

Under hösten 2015 har vi genomfört några projekt för att lära oss arbetsgången och för att få igång processen. Här i bloggen kommer ni få följa våra första trevande försök.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Peter Nyberg

Peter Nyberg

Kul att följa ert arbete!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*